Система АСКОЕ "Альтаїр"

Система АСКОЕ „Альтаїр” Призначена для автоматизованого обліку електроенергії на об’єктах енергетики, промислових підприємствах і в комунально-побутовому секторі.

Основна мета:

- облік одного об’єкта (Підприємство-споживач);

- облік групи об’єктів (Велике підприємство, Електромережі);

- облік групи розподілених об’єктів через проміжні вузли зв’язку (Електромережі, Обленерго);

- ієрархічні системи обліку – можливість обміну інформацією між простими системами обліку (Підприємство – електромережі – Обленерго – НЕК).

Призначена для формування балансу споживання електроенергії і складання звітів.

 

Програмні засоби побудови АСКОЕ:

1. Програмне забезпечення „Консоль управління”:

Дозволяє встановлювати зв’язок з лічильниками для зчитування або зміни їх параметрів, зняття статистики і отримання оперативної інформації.

2. „Альтаїр сервер”:

Забезпечує автоматичний цілодобовий режим роботи АСКОЕ. Організовує обробку запитів до лічильників і формує чергу періодичного фонового опитування, проводять обробку аварійних сигналів з об’єктів обліку. Організація зв’язку між АСКОЕ різних рівнів.

3. „Альтаїр - диспетчер”:

Робоче місце диспетчера. Працює в комплекті зі службами „Альтаїр - сервер”. Надає можливість зчитування і зміни параметрів лічильника, зчитування оперативної інформації (миттєві вимірювання по точкам та групам обліку), аналізу статистичної інформації (споживання енергії по тарифам, по часовим зрізам для точок обліку і груп обліку), зведення балансу і аналіз втрат. Дозволяє з’єднувати точки обліку в групи обліку по довільним ознакам.

Пропонує наглядне графічне та табличне відображення інформації, експорт звітів в інші формати, аналіз конфігурації та поточного стану об’єктів обліку: підстанцій, лічильників.

4. „Альтаїр - адміністратор ”:

Програма настройки системи АСКОЕ використовується для конфігурації системи при збільшені точок обліку, зміні каналів зв’язку з точками обліку, зміні конфігурації обладнання, системи паролів.

1. Пристрій збору і передачі даних

Призначений для збору показників з лічильників по інтерфейсу RS – 485 режимі послідовного доступу (максимум до 32), підготовки та подальшої передачі інформації на диспетчерський пункт. Можливе каскадне підключення ПЗПД (кількість лічильників необмежено )

2. Пристрій зміни параметрів

Призначений для аварійного обміну інформацією з лічильниками через оптичний порт і подальшого перезапису на комп’ютер, диспетчерський пункт у випадку виходу з ладу системи обліку електроенергії.

Розрахунки показують, що при впроваджені автоматизованої системи контролю і обліку електроенергії (АСКОЕ) можливо досягти економії до 30% коштів направлених на оплату за споживання електроенергії.

 

 

Електроменю Вибір

Ціни 4 Mb, PDF

Станом на 01.08.2011