В ритмі сучасної енергетики
м. Вінниця, вул. Пирогова, 151А, офіс 23-25.

Послуги

Розробка та впровадження АСКОЕ
Замовити
На базі приладів обліку, промислових контролерів, спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення, наше підприємство починаючи з 2006 року впроваджує і обслуговує системи АСКОЕ, які забезпечують повний контроль та облік енергоресурсів на підприємстві.

 

ТОВ «ІТЦ «Енергооблік» під час впровадження систем комерційного обліку АСКОЕ застосовує передові технології не тільки в частині приладів комерційного обліку та програмного забезпечення, але і при організації каналів зв'язку між різними рівнями системи. Це не тільки прискорює налагодження і здачу системи, але і дозволяє зменшити витрати замовника при побудові АСКОЕ.

Загальні положення.
АСКОЕ – це система організаційних, інформаційних, програмно-алгоритмічних і технічних засобів і методів, включених в структуру автоматизованого обліку і контролю споживання електроенергії. Система може використовуватися для технічного і комерційного багатотарифного обліку виробленої і спожитої електричної енергії та її перетоків.
Система АСКОЕ дозволяє забезпечити безперервний автоматизованого контроль за режимами споживання та генерації електричної енергії, отримання надійних, базуючись на реальних даних, показників роботи та вирішення задач комерційних розрахунків.
Система АСКОЕ забезпечує:
- автоматизацію комерційного обліку споживаної електричної енергії та потужності в кожній точці обліку;
- отримання усереднених (30, 60 хвилинних) значень потужності в кожній точці розрахункового обліку;
- побудову півгодинних (годинних) графіків навантажень на добовому, місячному і річному інтервалах часу;
- підвищення швидкості обробки та обміну інформацією;
- підготовку, таблиць, довідок, актів, протоколів та іншої необхідної документації по обліку електроенергії, що представляють інтерес на поточний період;
- підвищення оперативності управління режимами електроспоживання, визначення і прогнозування всіх складових балансу електроенергії;
- автоматизацію контролю технічного стану засобів обліку електроенергії.

Система АСКОЕ призначена для виконання таких задач:
- створення ефективної системи обліку споживання електроенергії, збору, обробки, зберігання, графічного представлення і передачі даних щодо перетоків активної та реактивної електричної енергії та потужності;
- контроль за відхиленням режимів споживання і розподілу електричної енергії та потужності в нормальних умовах експлуатації, при вимушених відхиленнях і в аварійних ситуаціях для фіксації відхилень;
- організації функціонування розрахункових приладів обліку та засобів обчислювальної техніки, задіяних в системі АСКОЕ, а також суміжних автоматизованих систем в єдиному розрахунковому часі, із збереженням встановлених правил переходу на “літній” та “зимовий” час;
- автоматизації процесу документування поточної і накопичуваної інформації показників споживання електричної енергії і потужності, підготовки даних для формування платіжних документів за результатами виробничої діяльності поточних та минулих розрахункових періодів;
- підготовки та передачі інформації у відповідні операторські пункти та центри системи АСКОЕ учасників ринку енергії у відповідності із діючими правилами та угодами;
- створення загального інформаційного простору для забезпечення комерційних інтересів всіх зацікавлених суб'єктів.

Варіанти організації та побудови систем АСКОЕ.
На сьогоднішній день нашою компанією освоєні та активно застосовуються такі технології для передачі даних:
- GSM/GPRS: передача даних за допомогою GSM-мережі. Застосовується для передачі даних про енергоспоживання від лічильників через вже сформовану інфраструктуру сотової мережі із достатньо великим покриттям території.
- PLC: передача даних за допомогою силової мережі 0.4кВ, канал зв'язку S-SFSK (PLC), смуга частот 20-148кГц (частіше 70-90кГц). Застосовується для передачі даних про енергоспоживання від лічильників в УСПД. Найчастіше використовується в системах АСКОЕ адміністративних будівель і в житлово-комунальному секторі.
- ETHERNET, INTERNET: передача даних за допомогою технології TCP-IP (обчислювальні мережі). Застосовується в системах, де потрібна передача великих обсягів інформації, а також коли потрібно організувати автоматизоване робоче місце, яке глобально віддалене від УСПД або сервера збору даних.
-RS-485, RS-232, M-BUS: передача даних за допомогою дротових послідовних інтерфейсів. Забезпечується надійна передача даних між пристроями низького, середнього і верхнього рівня. При цьому можливе паралельне об'єднання великої кількості пристроїв з використанням малої кількості проводів.

Детальніше про АСКОЕ...

Дозвільні документи
Зворотній зв’язок
Замовити послугу
16 + 3 =
Розв’яжіть цю просту математичну задачу та введіть результат. наприклад для 1+3 введіть 4.
Зворотній зв’язок
2 + 4 =
Розв’яжіть цю просту математичну задачу та введіть результат. наприклад для 1+3 введіть 4.